Zavrtite točkove energije ka višoj svesti

Zavrtite točkove energije ka višoj svestiSanskritska reč čakra doslovno znači točak, no u kontekstu joge ispravnije je njome podrazumevati  vrtlog ili vir. Reč je o vrtlozima psihičke energije, o kružnim pokretima  određene brzine vibriranja.

Tamo gde upijamo Kosmičku snagu

Čakra je centar kroz koji kosmička energija nalik rečnom viru uvire u telo. Njihov rad je na suptilnom nivou koji se teško može objasniti i sa fizičke i sa fiziološke tačke gledanja. Čakre svoj uticaj šire na sve nivoe tela, od suptilnog do grubog. One su nervni centri, fiziološki koliko i psihološki i ne nalaze se unutar samog kičmenog stuba već na unutrašnjim zidovima kičmenog kanala, kao čvorovi. Od svake čakre granaju se nadiji koji prenose pranu unapred i unazad, te informacija i reakcija ulaze i izlaze iz čakre u obliku praničnog toka u ogovarajućim nadijima. Na poprečnom preseku kičmenog stuba vidi se siva masa u obliku lotosa, dok su ona ulazna i silazna vlakna ustvari nadiji.

Postoji mnoštvo čakri, no za jogu je najvažnije njih šest, odnosno sedam.  Prva ili korenska čakra je Muladara, sledi Svadištana, potom Manipura, Anahata, Višudi i Agja. Probuđenje u čakrama korespondira sa višim centrima mozga posredstvom nadija. Dva toka ili nadija su IDA – mesečev sistem i PINGALA – sunčev sistem. Oni se ukrštaju u svakoj čakri. Ova dva toka suprotnosti se sreću sa centralnim tokom Sušumnom, i to u Agja čakri gde nalazimo jedinstvo. Dva viša centra u mozgu su Bindu i Sahasrara. Bindu je smeštena na vrhu potiljka gde hinduistički brahmini nose perčin. Predstavlja i sedište nektara i tačku u kojoj se jedinstvo prvi put deli na mnoštvo. Sahasrara kao vrhovna čakra je krajnja kulminacija Kundalini šakti i sedište više svesti. Nalazi se na vrhi glave i fizički odgovara hipofizi koja kontroliše naš endokrini sistem.

Ka jedinstvu polarnosti

Kao što vidimo, čakre su tesno povezane sa Kundalini – duhovnom energijom. Kundal znači zmija pa se zato ova enerija zove još i zmijska snaga. Zmija koja se spiralno podiže je simbol energije nadija – energetskih kanala. Ujedno ona simboliše i dva suprotna aspekta sveta. Mi se uvek suočavamo sa polarnostima – dobro/loše, svetlo/tama, staro/mlado, rat/mir.. Sve su to aspekti našeg sveta i jedno bez drugoga ne mogu. Na nama je da uravnotežimo ove tokove suprotnosti jer da bismo prevazišli dualitet, moramo sjediniti suprotnosti. U svakoj čakri se suočavamo sa određenim aspektima i treba da naučimo da ih uravnotežimo i sjedinimo. Na svom putu razvoja kroz čakre, suočavamo se sa svojim osobinama. U svakoj čakri treba da naučimo da sjedinjujemo suprotne tokove, sve dok ne dođemo do agja čakre gde dolazimo do konačnog jedinstva sa svojim istinskim sopstvom. U Bindu čakri dobijamo iskustvo sa besmrtnosti. U Sahasrara čakri dolazi do spoznaje božanskog i sjedinjenje Šive i Šakti, pojedinačnog i božanskog sopstva – božanska spoznaja.

Kad osvestimo nesvesno budimo svoje pune potencijale

Mogućnost koju mi kao ljudi imamo je da se izdignemo iz životinjske svesti nesvesnog u sebi – iznad svih aspekata i prepreka naše podsvesti kako bi stigli do potpune ljudske svesnosti, a konačno i do najviše svesti – spoznaje božanskog. Buđenjem Kundalini energije čovek ostvaruje svoje potencijale, aktivira svoju višu svest, postaje svestan svoje jednosti sa Kosmosom.

„Sva velika čuda daleke i bliske prošlosti, a i ona koja predstoje, proizišla su iz takozvanog skladišta kosmičke svesti, zlatnog jajeta, zlatne utrobe, skrivene hiranjagarbe unutar strukture ljudskog mozga. Ovaj poseban centar u nama nije uspavan ili neaktivan, ali je nesvestan, i to samo zato što ga mi nismo svesni. Ono što su otkrili drevni rišiji, Njutn i Ajnštajn i mnogi drugi veliki proroci, postoji takođe i u nama, ali se njima pojavilo u polju svesti, dok nama nije. To je jedina razlika između nadahnutog umetnika i običnog čoveka.“ - Šri Šivananda


Ukoliko imamo za cilj više znanje, proširenje svesti, dosezanje spiritualnih dimenzija, treba da radimo na aktiviranju kanala od Muladare do Agji.


Joga Om, Jelena Ilić - 063 1898998

Коментари

Популарни постови са овог блога

Pranajama – kontrolisana plovidba na talasima Daha

Izaberi disanje po svojoj meri